Standard Hosting for 1 year

แพ็กเกจนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นมีเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ส่วนตัว พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 500 MB

CHF 150.00 / THB 6,800.00

ลงทะเบียน

Basic Business Hosting for 1 year

เบสิคบิสสิเนสโฮสติ้ง พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 2 GB

CHF 350.00 / THB 12,000.00

ลงทะเบียน

Basic Business Hosting for 3 years

แพ็กเกจนี้มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 10 GB

CHF 750.00 / THB 26,000.00

ลงทะเบียน

Premium Business Hosting for 3 years

พรีเมี่ยมบิสสิเนสแพ็กเกจ มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 50 GB รวมถึงระบบ MyPHOS สำหรับบริหารจัดการโรงแรมออนไลน์ หรือระบบ MyPOREMS สำหรับบริหารจัดการอสังหาริมทรพัย์

CHF 1050.00 / THB 36,000.00

ลงทะเบียน

ราคาในแบบสแตนดาร์ด และเบสิคโฮสติ้งรวมถึงบริการต่างๆ เหล่านี้


• โอนถ่ายข้อมูลแบบไม่จำกัดขนาด
• ระบบปกป้องเซอร์เวอร์จากไวรัส AntiVirus Clam และ email-Spam filter SpamAssassin
• บัญชีอีเมล์ 10 บัญชี และสามารถสร้างชื่ออีเมล์ทางเลือกหรือฟอร์เวิร์ดได้ไม่จำกัด
• การบริหารจัดการบัญชีอีเมล์ด้วยเว็บเมล์
• ฐานข้อมูล MySQL และ phpMyAdmin
• แสดงผลรายละเอียดสถิติของเว็บไซต์ภายใต้การป้องกันด้วยคำผ่าน
• ซัพพอร์ตลูกค้าฟรี 24 ชั่วโมง/7 วัน/สัปดาห์/ตลอดปี ทั้งทางอีเมล์, แชท, หรือ Skype
• การเชื่อมต่อของเว็บไซต์แสดงผลภายใน 24 ชั่วโมง
• ระบบป้องกันรหัสผ่านของศูนย์ลูกค้า

ราคาค่าโดเมนโฮสติ้ง

ราคาแบบพรีเมี่ยมบิสสิเนสโฮสติ้งรวมถึงบริการต่างๆ เหล่านี้

• MyPHOS ระบบบริหารจัดการโรงแรมแบบออนไลน์ หรือ MyPOREMS ระบบบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์แบบออนไลน์
• การเชื่อมต่อเซอร์เวอร์มั่นคงสำหรับรองรับการสั่งจ่ายต่างๆ ด้วยบัตรเครดิต
• โอนถ่ายข้อมูลแบบไม่จำกัดขนาด
• ระบบปกป้องเซอร์เวอร์จากไวรัส AntiVirus Clam และ email-Spam filter SpamAssassin
• บัญชีอีเมล์ไม่จำกัด และสามารถสร้างชื่ออีเมล์ทางเลือกหรือฟอร์เวิร์ดได้ไม่จำกัด
• การบริหารจัดการบัญชีอีเมล์ด้วยเว็บเมล์
• ฐานข้อมูล MySQL และ phpMyAdmin
• ระบบป้องกันรหัสผ่านของศูนย์ลูกค้า
• แสดงผลรายละเอียดสถิติของเว็บไซต์ภายใต้การป้องกันด้วยคำผ่าน
• ซัพพอร์ตลูกค้าฟรี 24 ชั่วโมง/7 วัน/สัปดาห์/ตลอดปี ทั้งทางอีเมล์, แชท, หรือ Skype
• การเชื่อมต่อของเว็บไซต์แสดงผลภายใน 24 ชั่วโมง
• ระบบป้องกันรหัสผ่านของศูนย์ลูกค้า

ช่องทางธุรกิจ powered by proswiss.ch
Back to Top